Złote Standardy Herbalife

Niskie koszty początkowe
  • Nie wymagamy dokonania żadnych minimalnych zakupów, a Pakiet Partnerski Herbalife oferujemy w niksiej cenie.
  • Nie warunkujemy rozpoczęcia biznesu, czy odniesienia sukcesu z Herbalife koniecznością zakupu jakichkolwiek narzędzi sorzedażiwych i biznesowych.

Gwarancja zwrotu kosztów
  • Gwarantujemy pełny zwrot kosztów Pakietu Partnerskiego w przypadku wypowiedzenia Umowy Partnerskiej z jakiegokolwiek powodu w ciągu 90 dni od daty jej podpisania.
  • W przypadku wypowiedzenia Umowy Partnerskiej gwarantujemy możliwość zwrotu wszystkich niesprzedanych produktów zakupionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wypowiedzenia Umowy oraz zwrot kosztów wysyłki tych produktów niezależnie od powodów wypowiedzenia.

Przejrzyste informacje o możliwościach biznesowych
  • Naszym potecjalnym Partnerom Herbalife, w "Oświadczeniu o Średnich Dochodach Brutto", przedstawiamy jasne, dokładne i aktualne informacje dotyczące dochodów możliwych do uzyskania w Herbalife.

Pisemne potwierdzenie
  • Od nowych Partnerów Herbalife wymagamy pisemnego potwierdzenia zapoznania się z każdym z punktów Gwarancji Złotych Standardów, zanim zaakceptujemy ich wniosek o Umowę Partneską.

Wytyczne dotyczące oświadczeń produktowych oraz możliwości biznesowych
  • Jasno definiujemy korzyści oferowane przez każdy produkt oraz jego odpowiedzni sposób użycia bezpośrednio na etykiecie, co zapewnia właściwy dobór i stosowanie produktów dla uzyskania najlepszych rezultatów.
  • Zatwierdzone oświadczenia i informacje produktowe znajdują się tajże w Ksiązkach 2 i 4 będących częścią Pakietu Partnerskiego Herbalife, Broszurach Produktu, innych oficjalnych publikacjach oraz na stronie www.MyHerbalife.pl
  • Podajemy realistyczne oczekiwania co do możliwości biznesowych i wymagań koniecznych do osiągnięcia sukcesu na wszystkich poziomach.


Herbalife i nasi Partnerzy aspirują do spełniania najwyższych stanardów etycznych. Jeśli natrafisz na niezatwierdzone oświadczenia dotyczące produktów Herbalife, opisy dotyczące możliwości zarobkowych niezgodne z oficjalnymi publikacjami Herbalife lub inne budzące zastrzeżenia zachowania innych Partnerów, skontaktuj się z Działem Kontaktu pod numerem 22 703 76 00. Wspólnie możemy dopilnować trwałości Złotych Standardów ochrony klienta ustanowionych przez Herbalife.